Als de zorg voor een oudere te veel wordt...

31-01-2015

Deze folder van Veilig Thuis Gelderland-Zuid richt zich op mantelzorgers voor wie de last om voor een oudere te zorgen te zwaar wordt.

Beschrijving

De folder maakt onderscheid tussen twee vormen van zogeheten ontspoorde zorg. Bij de eerste vorm krijgt de oudere niet de zorg die hij nodig heeft: de mantelzorger kan de zorg niet meer bijbenen. Bij de tweede vorm gaat de mantelzorger zich onder invloed van stress anders gedragen: hij reageert ongeduldig, gefrustreerd, boos of zelfs agressief.

De folder roept overbelaste mantelzorgers en getuigen van ontspoorde zorg op om tijdig aan de bel te trekken. Er wordt daarbij verwezen naar hulp van de huisarts, de ouderenadviseur, het steunpunt mantelzorg, het sociaal wijkteam en in het bijzonder naar Veilig Thuis.

Organisatie

Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Downloads