Als mantelzorg uit de hand loopt

Hoe werk je vanuit zorg, welzijn en veiligheid samen om ouderen langer veilig thuis laten wonen? Regioplan verkende dit in tien gemeentelijke pilots en kwam tot een basisaanpak ontspoorde mantelzorg. De uitkomsten van de pilots en de aanpak zijn verwerkt tot deze handreiking voor professionals en gemeenten.

Beschrijving

In de pilots werd een aanpak ontwikkeld, gericht op het voorkomen en effectief aanpakken van ‘ontspoorde mantelzorg’: mantelzorg die uitmondt in geweld door de mantelzorger tegen de zorgvrager. Daarvoor moeten de ketens van zorg, welzijn en veiligheid met elkaar verbonden worden.
In deze Basisaanpak worden drie verschijningsvormen beschreven van mantelzorgsituaties:

  • Die waarbij de mantelzorger in balans is;
  • Die waarin deze balans wordt bedreigd door risico’s;
  • Die waarin de situatie al zodanig uit balans is geraakt dat geweld en dus ontsporing dreigt of al aanwezig is.

Per situatie ligt de nadruk op inzet van interventies voor de hulpverleners anders, en daarmee ook de onderlinge rolverhoudingen. Vaak zijn meerdere en per situatie andere hulpverleners betrokken. De hulpverlening richt zich zowel op de mantelzorger als op de oudere.

Auteurs

drs. K.B.M. de Vaan (Regioplan), drs. F. Kriek (Regioplan), dr. ir. M.H. Kwekkeboom (HvA)

Organisatie

Regioplan

Downloads