Handleiding Kansen voor Aanpak Eenzaamheid en Mishandeling kwetsbare ouderen

31-10-2014

In deze handreiking heeft Kennis- en adviesbureau JSO zich, in samenwerking met organisaties uit het veld, verdiept in kwetsbare ouderen, eenzaamheid, sociaal isolement en ouderenmishandeling. Deze handreiking biedt de mogelijkheid om beleid en activiteiten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en ouderenmishandeling aan te pakken.

Beschrijving

Ouderen wonen langer thuis en zijn meer afhankelijk van hulp uit hun omgeving. Met de veranderingen in het sociaal domein zal meer dan voorheen de nadruk worden gelegd op zelfredzaamheid en eigen kracht en het benutten van het eigen sociale netwerk. Deze handleiding verkent de kansen voor de aanpak van eenzaamheid en mishandeling van kwetsbare ouderen.

Auteur

Jansje van Middendorp, Marjanne van Esveld, Monique Postma

Organisatie

JSO

Downloads