Leidraad 'Veilige zorgrelatie'

08-04-2016

De Leidraad 'Veilige zorgrelatie' is een handreiking voor beleidsmakers en bestuurders van zorgorganisaties in de langdurige zorg. Zij kunnen de Leidraad gebruiken voor het maken of aanscherpen van beleid en afspraken binnen hun organisatie.

Beschrijving

Hoewel veel beroepskrachten en vrijwilligers met toewijding voor cliƫnten zorgen, komt grensoverschrijdend gedrag of mishandeling helaas ook voor. De Leidraad biedt handvatten om dit gedrag te voorkomen en om te handelen als het zich onverhoopt toch voordoet. De Leidraad is samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Er zijn drie versies van de Leidraad ontwikkeld:

  • Een overzicht op 1 A4.
  • Een compacte versie met de aanbevelingen (voor besluitvorming).
  • Een uitgewerkte versie, met een toelichting op de aanbevelingen, tips en aandachtspunten en verwijzingen naar kennis en hulpmiddelen.

In oktober 2014 verscheen de Leidraad Veilige. In april 2016 is het document op drie punten geactualiseerd:

  1. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de VOG
  2. Melden bij de inspectie
  3. Aangifte doen bij de politie

Organisatie

Ministerie van VWS

Links