Mantelzorg aan ouderen: aandacht voor een goede balans

05-02-2019

Deze handreiking van de GGD Gelderland-Zuid wil professionals ondersteunen bij en inzicht geven in het voorkomen, signaleren en handelen bij overbelaste en ontspoorde mantelzorg bij ouderen. De handreiking is gericht op voor (zorg)professionals.

Beschrijving

Hoe ga je als professional om met overbelaste en ontspoorde mantelzorg? Wanneer is mantelzorg die aan ouderen wordt gegeven overbelast? Wanneer spreken we dan van ‘ontspoorde mantelzorg’? Wat kan je doen om dit te voorkomen? Welke signalen wijzen op overbelasting en ontsporing, met andere woorden: hoe kunnen we het herkennen? En op welke wijze kunnen we in dit kader de Meldcode inzetten? Deze vragen vormen de basis van deze handreiking. De handreiking bevat daarnaast aansprekende voorbeelden, tips en achtergrondinformatie (of verwijzingen).

Deze handreiking is bedoeld voor (zorg)professionals zoals de huisarts, medewerker van het WMO-loket, verpleegkundige of GGZ-behandelaar. Zij kunnen mantelzorgers wijzen op ondersteuningsmogelijkheden. Ook mensen die achter de voordeur komen, kunnen een rol spelen als intermediair. Bijvoorbeeld een medewerker van het sociaal (wijk)team, de wijkverpleegkundige, de ouderenadviseur, een vrijwilliger of een geestelijk verzorger.

Auteurs

Maaike Geertzen en Marijke Lammers

Organisatie

De handreiking is een uitgave in het kader van het project Ouderen in veilige handen (aanpak ouderenmishandeling), GGD Gelderland-Zuid/ Veilig Thuis Gelderland-Zuid.

Downloads