Met zorg ouder worden: zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

12-09-2013

Ouderen volgen verschillende trajecten in het ontvangen van ondersteuning en zorg. Deze studie geeft een beeld van welke zorg en ondersteuning 65-plussers feitelijk ontvangen en welke patronen en profielen daarin te onderscheiden zijn.

Beschrijving

De komende jaren gaat het kabinet veel veranderen in de financiering en het aanbod van langdurige zorg en ondersteuning voor ouderen. Zorgtrajecten van ouderen zijn gedefinieerd als patronen in de tijd van het ontvangen van verschillende vormen van medische en langdurige zorg, ondersteuning en informele hulp door 65-plussers. Een representatieve groep van 1.768 65-plussers is gevolgd in de periode 1998-2008.

Enkele conclusies

  • Een derde van de 65-plussers ontvangt stabiel geringe zorg gedurende tien jaar.
  • Twee derde van de 65-plussers ontvangt meer gemeentelijke ondersteuning (Wmo) en/of langdurige zorg (AWBZ) in een periode van tien jaar.
  • In deze periode zijn vijf verschillende zorgtrajecten te onderscheiden met eigen herkenbare profielen van ouderen.

Auteurs

Cretien van Campen, Marjolein Broese van Groenou, Dorly Deeg en Jurjen Iedema

Organisatie

Sociaal en Cultureel Planbureau

Downloads