Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

02-09-2019

Binnen intramurale zorginstellingen is sprake van handelingsverlegenheid bij de aanpak van ouderenmishandeling. Het onderwerp bevindt zich nog regelmatig in de taboesfeer. Dat blijkt uit deze landelijke survey onder medewerkers van zorginstellingen voor ouderen.

Beschrijving

Hoe gaan medewerkers van intramurale zorginstellingen om met (signalen van) ouderenmishandeling? Die vraag stond in de landelijk survey centraal. De onderzoekers doen ook suggesties voor verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling.

Enkele uitkomsten van het onderzoek:

  • Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan dat de zorginstelling waar zij werkzaam zijn een beleid ten aanzien van ouderenmishandeling op schrift heeft gesteld.
  • 46 procent van de respondenten geeft aan dat ze denken dat hun collega‚Äôs zich niet vrij genoeg voelen om altijd een vermoeden van ouderenmishandeling te melden.
  • Respectievelijk 39 en 58 procent van de respondenten weten niet of nauwelijks waar men binnen en buiten de instelling terecht kan met vermoedens van ouderenmishandeling.

Organisatie

Bureau Beke en Movisie

Downloads