Preventie en aanpak ouderenmishandeling

23-05-2016

Handreiking voor gemeenten die aan de slag willen met de preventie en aanpak van ouderenmishandeling. Gemeenteambtenaren krijgen handvatten aangereikt voor de aanpak van de verschillende vormen van ouderenmishandeling.

Beschrijving

Hoe kan een gemeente ouderenmishandeling aanpakken? Met welke partijen dient de gemeente daarvoor samen te werken, aan welke beleidsterreinen raakt deze problematiek en welke wetgeving maakt aanpak van ouderenmishandeling mogelijk? Wat is de rol van Veilig Thuis en wat kunnen sociale wijkteams doen?

Deze vragen komen aan bod in deze handreiking voor gemeenten. Gemeenteambtenaren krijgen handvatten aangereikt ter preventie en aanpak van de verschillende vormen van deze problematiek.

De handreiking is een product van het programma RegioAanpak Veilig Thuis, waarin de VNG en de Federatie Opvang samenwerken. Doel van het programma is gemeenten en instellingen te ondersteunen bij het maken van goed beleid en het versterken van de kwaliteit van de keten van signalering, preventie en opvang rond huiselijk geweld.

Auteurs

A. Goes, W. Schakenraad en S. Daru m.m.v. H. van Xanten en W. Lindenberg

Organisatie

VNG, RegioAanpak Veilig Thuis

Downloads