Signaleren en aanpakken ouderenmishandeling

18-01-2015

Deze training is bedoeld om mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers in de ouderenzorg te ondersteunen bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling.

Beschrijving

De training bestaat uit drie interactieve bijeenkomsten van 2,5 uur. De eerste bijeenkomst gaat over signaleren van de omvang en ernst van ouderenmishandeling/huiselijk geweld. De bijeenkomst omvat de volgende onderwerpen: definitie, omvang, grens tussen ontspoorde zorg en opzettelijke mishandeling, risico- en beschermende factoren, signalen, objectief waarnemen, meldcode en meldplicht, persoonlijke grenzen, vooroordelen, dilemma’s en twijfels, weerstanden.

De tweede bijeenkomst gaat over de landelijke meldcode, het samenwerken en handelen binnen de organisatie, regels van privacy en dossiervorming, werkwijze Advies en Meldpunt Ouderenmishandeling. In de derde bijeenkomst staat de communicatie met de cliënt centraal: openheid, besluitvorming hulp organiseren of melden, gesprekstechnieken en eigen houding.

Bij actieve deelname en 100 procent aanwezigheid ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. De trainer is gecertificeerd bij ‘Trainers Huiselijk geweld’.

Auteur

Ursula Schrever

Organisatie

Nova College

Links