Startdocument Brede Alliantie ´Veilig financieel ouder worden´

15-06-2015

Het initiatief tot de Brede Alliantie ´Veilig financieel ouder worden´ is genomen door VWS in het kader van de voortzetting van het Actieplan 'Ouderen in veilige handen'. De Brede Alliantie bouwt voort op de resultaten van de pilots ´Voorkomen van financiële uitbuiting´ die in zeven gemeenten werden gehouden.

Beschrijving

De volgende organisaties nemen deel aan de Brede Alliantie en onderschrijven het startdocument: ABN AMRO, de ANBO, de Branchevereniging voor Professionele Bewindsvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), Humanitas, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO), Mentorschap Nederland (MN), Movisie, het Nationaal Ouderenfonds, de Nationale Politie, het Nationaal Registratie Instituut (NRI), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), het Openbaar Ministerie (OM), de PCOB, de Rabobank, de Stichting Landelijk Ondersteunings- en Informatiecentrum Seniorenraden (LOIS), UnieKBO, Veilig Thuis1, de VNG en VWS.

Dit startdocument is tot stand gekomen op basis van de werksessie met deze organisaties op 9 april 2015.

De reden om dit initiatief te nemen is dat de belangrijkste les die uit deze pilots kan worden getrokken is, dat de aanpak van financiële uitbuiting vraagt om een integrale aanpak (voorkomen, signaleren en melden, stoppen) waarin alle organisaties samenwerken op lokaal, regionaal en landelijke niveau. Een gezamenlijke aanpak is bovendien efficiënt, omdat daarmee gezamenlijk kan worden bepaald hoe instrumenten en middelen zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet.

Organisatie

Brede Alliantie ´Veilig financieel ouder worden´

Downloads