Lokale Alliantie Nijkerk

Op 30 maart 2022 is de lokale alliantie veilig ouder worden in de gemeente Nijkerk officieel van start gegaan. De lokale alliantie in de gemeente Nijkerk is een netwerk van (niet)commerciële, private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen.

Deelnemende partijen in de alliantie in Nijkerk zijn: de gemeente Nijkerk, een bank, een notaris, een bewindvoerder, welzijnsorganisaties, de ouderenbond, (thuis)zorginstelling, Veilig Thuis en de politie Veluwe Vallei Noord. Door de ‘korte’ lijnen leren de, voorheen ketenvreemde partners, elkaar beter kennen en kunnen zij samen optrekken om financiële uitbuiting duurzaam tegen te gaan.

Ontspoorde zorg en ouderenmishandeling

Veel ouderen hebben hulp nodig; voor huishoudelijke taken, maar ook voor hun financiële administratie. Steeds vaker krijgen ouderen te maken met financiële uitbuiting. Doordat veel geldzaken tegenwoordig via internet gaan, is het voor ouderen vaak nog lastiger geworden om hun eigen financiën bij te houden.

Dit maakt ouderen kwetsbaar, afhankelijk van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van diefstal, ongewenste bemoeienis met geldzaken of hun gezondheid, een gedwongen testamentswijziging of afpersing. Plegers zijn vaak familieleden van de ouderen, buren of kennissen, professionele zorgverleners, mantelzorgers of vrijwilligers.

Notarissen, banken, zorgverleners en bewindvoerders kunnen te maken krijgen met financiële uitbuiting van ouderen. Als deze beroepsgroepen elkaar leren kennen en gaan samenwerken, ontstaat een keten ter bescherming van kwetsbare ouderen. Om financieel misbruik duurzaam te kunnen stoppen is de methode van een lokale alliantie een aanpak die werkt.

Op de onderstaande sites vindt u meer informatie en uitleg over het herkennen van ouderenmishandeling of bij vermoedens van een overbelaste verzorger.


Veilig Thuis Gelderland Midden

Veilig Thuis is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis geeft informatie, advies en ondersteuning. Weet u niet zeker of een oudere slachtoffer is van ontspoorde zorg of ouderenmisbruik? Maar u denkt het wel? Ook dan kunt u Veilig Thuis bellen op telefoonnummer 088-3744744. www.veiligthuis.nl