Lokale Alliantie ‘Veilig ouder worden’- Nijmegen

‘Van sociale cohesie naar professionele cohesie‘Op 21 april 2022 hebben de kopgroep-leden van de Lokale Alliantie ‘Veilig ouder worden’ - Nijmegen, samen met de Wethouder Zorg & Welzijn, het convenant ondertekend.

De lokale alliantie is een informele netwerkgroep, van commerciële en niet-commerciële, private en publieke deelnemers die hun kennis van (financieel) misbruik van ouderen delen en bundelen. De partners werken autonoom en dragen bij vanuit hun expertise maar tegelijkertijd heeft het netwerk een herkenbare maatschappelijke identiteit.

Kernfuncties van de Lokale Alliantie

  • Netwerkfunctie
  • Voorlichtingsfunctie
  • Signaleringsfunctie
  • Consultatiefunctie
  • Casuïstiekfunctie


Doel van de Lokale Alliantie

De lokale partijen dragen bij aan zowel verbreding van bewustwording als versterking van de (lokale) samenwerking:

  • Betrokken lokale partijen zijn bekend met de rollen die diverse partijen vervullen bij preventie / beter signalering / aanpak.
  • Laagdrempelig contact, consultatie, advies over anonieme casussen.
  • Bewustwording bij professionals en senioren over het bestaan van financieel misbruik en het voorkomen hiervan.


Alliantiepartners

De alliantiepartners willen dat senioren in Nijmegen ‘veilig ouder kunnen worden’. Zij volgen hiermee de Nationale Brede Alliantie en passen hun aanpak en werkwijze aan op de lokale infrastructuur en mogelijkheden.

Regioplan ‘prevalentie onderzoek naar Ouderen mishandeling – 2018

Één op de twintig senioren krijgt vanaf de 65ste levensjaar te maken met een vorm van ouderenmishandeling.

De verwachting is dat door corona, én de afhankelijkheidsrelatie die hierdoor is ontstaan, er veel meer slachtoffers zijn