2021

De aanpak van ouderenmishandeling in de regio West-Brabant

20-12-2021 - In de regio West-Brabant krijgt het thema ouderenmishandeling extra aandacht in de aanpak van huiselijk geweld. Caroline Mobach, programmaleider Geweld hoort nergens thuis, organiseert themabijeenkomsten voor bestuurders. Ervaringsdeskundigen en professionals vertellen er hun verhaal. “Als bestuurders de praktijk niet kennen, kunnen ze die ook niet ondersteunen.”

Eindrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

17-12-2021 - De zevende (en tevens laatste) voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren verzonden naar de Tweede Kamer. Ruim drie jaar geleden begon het programma met de ambitie om een doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit deze laatste rapportage blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen en dat de doelen uit het programma bijna tot ruimschoots bereikt zijn.

Handreiking voor het organiseren van logeerzorg voor ouderen

03-11-2021 - Wat is nodig om logeerzorg te organiseren, welke partijen moeten worden betrokken en welke afspraken moeten worden gemaakt, wie financiert logeerzorg, waar moet je allemaal aan denken en welke stappen zet je? Er leven veel vragen over logeerzorg bij gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders.

Expertpool voor lokale aanpak ouderenmishandeling

20-08-2021 - Er komt een expertpool die ondersteuning biedt bij de lokale aanpak van ouderenmishandeling - inclusief financieel misbruik. Regio’s en (centrum)gemeenten kunnen hier expertise inhuren. Dat heeft demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) laten weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Liane den Haan.

Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling van start

05-07-2021 - De Rijksoverheid start vandaag een social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling. Via banners en social posts wordt gewezen op de hulpinstanties voor advies, hulp of om je hart te luchten. De campagne is bedoeld om net dat zetje te geven dat nodig is om daadwerkelijk in actie te komen.

Masterclasses aanpak van ouderenmishandeling

17-06-2021 - Movisie organiseert drie masterclasses over ouderenmishandeling om professionals te ondersteunen bij het signaleren en het aanpakken van ouderenmishandeling. De masterclasses zijn voor (sociaal)professionals, die bijvoorbeeld werkzaam zijn in een wijkteam, in de ouderenzorg of maatschappelijk werk.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15-06-2021 - Het is vandaag de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Veel organisaties in het land houden activiteiten om zichtbaarheid te geven aan dit verborgen probleem. Eén op de twintig thuiswonende ouderen ervaart ouderenmishandeling.

“De kracht ligt in het lokale netwerk"

14-06-2021 - Gemeenten kunnen helpen om ouderenmishandeling op de agenda te zetten én te houden. Zodat een sluitende keten van bewustwording, preventie, (vroeg)signalering, melden, interventie, hulpverlening en nazorg kan ontstaan. Maar hoe kunnen gemeenten dat doen? In december 2020 verscheen een handreiking vol tips, stappen, uitleg en voorbeelden. Ook Annerieke van Dongen, maatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris mantelzorg en ouderenmishandeling bij Noorderboog, werkte hieraan mee.

Signaleringsinstrument ziekenhuizen verder verbeterd

14-06-2021 - In 2017 ontwikkelden onderzoekers van de HAN een signaleringsinstrument voor ouderenmishandeling voor de acute zorg. Een slimme zet, want medewerkers van de acute-zorgketen zien veel kwetsbare ouderen. Inbouw in het elektronisch patiëntendossier (EPD) bleek echter lastig. Met steun van het ministerie van VWS ontwikkelde de HAN het signaleringsinstrument verder door, mét praktische inpassing in het EPD.

“Je moet het kunnen en durven zien”

14-06-2021 - Yvon Beurskens is ambulance-forensisch verpleegkundige bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Gelderland-Zuid. Naast haar reguliere diensten op de ambulance is ze aandachtsfunctionaris Veilig Thuis. En daar valt ook ouderenmishandeling onder. Ambulancemedewerkers hebben een belangrijke signalerende functie, aldus Yvon. “Wij komen altijd onaangekondigd, op het moment dat ouderen de schone schijn even niet kunnen ophouden.”

Daling aantal veroordeelde daders huiselijk geweld

07-06-2021 - Het aantal veroordeelde daders van huiselijk geweld daalde in 2017 tot het laagste aantal sinds 2008. De huiselijk-geweldsrecidive bleef in die periode ongeveer gelijk. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Expertmeetings ouderenmishandeling

29-03-2021 - Movisie verzorgt in de maand mei twee gratis expertmeetings over de aanpak van ouderenmishandeling. Er is een meeting voor ouderenadviseurs en een meeting die zich richt op Veilig Thuis-medewerkers.

Blokhuis: 'Aanpak ouderenmishandeling komt onvoldoende van de grond'

26-02-2021 - Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is ontevreden over de tot nu toe bereikte resultaten van de aanpak van ouderenmishandeling. Dat liet hij gisteren in het tv-programma Zembla weten. "We hebben dus huiswerk te doen."

Slachtofferhulp Nederland lanceert platform 'Voor de helpers'

22-02-2021 - Slachtofferhulp Nederland heeft vandaag, op de Europese Dag van het Slachtoffer, een platform voor helpers gelanceerd. Op dit platform staan praktische tips, ondersteuning en handige checklists om slachtoffers te kunnen helpen.

Aanpak ouderenmishandeling: de stand van zaken

15-06-2020 - Wat is de huidige stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling? Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling die vandaag plaatsvindt, vroeg onderzoeksbureau Regioplan een aantal collega's naar hun visie op deze vraag.

Zes risicoprofielen van ouderenmishandeling

24-02-2020 - Regioplan heeft zes risicoprofielen van ouderenmishandeling gepubliceerd. Deze geven inzicht in de typerende persoons- en achtergrondkenmerken van de slachtoffers van ouderenmishandeling.