2022

Online bijeenkomst: Lokale aanpak van ouderenmishandeling

03-05-2023 - Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG, samen met een aantal experts, de afgelopen 2 jaar gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van een lokale aanpak van ouderenmishandeling. Tijdens deze online bijeenkomst op 12 juni 2023 worden de resultaten van dit traject gepresenteerd.

Maasprijs voor signaleringsinstrument ouderenmishandeling

15-11-2022 - ERASE is een instrument waarmee zorgverleners ouderenmishandeling kunnen signaleren. De ontwikkelaar, verpleegkundig consulent geriatrie Marieke Verhoeven, heeft de Maas implementatieprijs ontvangen voor de implementatie van het instrument en het bijbehorende multidisciplinaire overleg.

Expert voor ondersteuning bij tegengaan ouderenmishandeling

03-11-2022 - Het ministerie van VWS en de VNG hechten veel waarde aan het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal beleid om ouderenmishandeling aan te pakken. Om die reden is in het voorjaar 2022 een Expertpool Ouderenmishandeling opgezet waar tot op heden 16 gemeenten gebruik van hebben gemaakt.

Aan de slag met het tegengaan van ouderenmishandeling in Leiden

03-11-2022 - Financieel misbruik is een veelvoorkomende vorm van ouderenmishandeling, die vaak lang onopgemerkt blijft en vraagt om maatwerk en samenwerking. Om beter samen te kunnen werken aan het voorkomen van financieel misbruik van ouderen, is in Leiden een Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden opgericht. Op dinsdag 11 oktober heeft de kopgroep van de Leidse Lokale Alliantie een samenwerkingsconvenant getekend.

Antwoorden op Kamervragen over toenemende druk op mantelzorgers en ouderenmishandeling

05-07-2022 - Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Mantelzorger kan druk vaak niet aan'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft deze vragen gesteld.

15 juni 2022: Dag tegen ouderenmishandeling

15-06-2022 - Het is vandaag (15 juni) de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. In veel landen groeit het aantal ouderen substantieel. Daardoor neemt ook het aantal gevallen van ouderenmishandeling toe.

‘Mantelzorg ontspoort in huiselijk geweld door overbelaste mantelzorgers’

15-06-2022 - Van het verstoppen van post tot het vastbinden van een dementerende oudere: mantelzorg kan volgens belangenvereniging MantelzorgNL ontsporen in huiselijk geweld of ouderenmishandeling wanneer mantelzorgers overbelast zijn. MantelzorgNL wil dat zorgprofessionals sneller kunnen signaleren wanneer het misgaat.

Rotterdamse campagne tegen ouderenmishandeling: Verborgen Leed

30-05-2022 - Schelden, duwen, slaan, uitbuiten, vernederen en verwaarlozen. Ouderenmishandeling komt helaas ook veel in Rotterdam voor. Om hier meer aandacht voor te vragen is er een nieuwe campagne: Verborgen Leed.

De aanpak van ouderenmishandeling in Scherpenzeel

12-04-2022 - De Lokale Alliantie Veilig Ouder worden in Scherpenzeel zet zich in tegen ouderenmishandeling. Om die samenwerking vast te leggen, werd op 30 maart een bijeenkomst georganiseerd, waarbij de partners een intentieverklaring 'Veilig Ouder Worden Scherpenzeel' ondertekenden.

Noordoostelijk Fryslân start samenwerkingsverband tegen financieel misbruik ouderen

08-04-2022 - Er komen steeds meer ouderen en daarmee neemt ook de (kans op) financieel misbruik van ouderen toe. Om dit misbruik zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel aan te pakken, hebben elf commerciële en niet-commerciële, private en publieke organisaties uit noordoostelijk Fryslân een samenwerkingsverband gesloten.

Elburg zet in op bestrijden van ouderenmishandeling

07-04-2022 - Ouderenmishandeling is in de gemeente Elburg volgens wethouder Willem Krooneman een 'blinde vlek' “Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen 1 op de 20 ouderen te maken heeft met ouderenmishandeling. In onze gemeente krijgen we over 2021 maar 1 melding binnen. Dan weet je dat dit niet klopt en daar maak ik me zorgen over."

Campagne Senioren en Veiligheid van start

01-04-2022 - Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ gaat vanaf vandaag de campagne Senioren en Veiligheid van start. De campagne duurt vier weken en is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met onder andere de politie.

Wageningen gaat samen aan de slag om ouderen veilig ouder te laten worden

30-03-2022 - In Wageningen is een Lokale Alliantie van start gegaan. Hierin gaan 13 bedrijven en organisaties samenwerken om mishandeling en (financieel) misbruik van ouderen te voorkomen en te stoppen.

Nijkerk krijgt alliantie tegen ouderenmishandeling en financiële uitbuiting

23-03-2022 - De gemeente Nijkerk lanceert woensdag 30 maart de oprichting van de Lokale Alliantie Nijkerk. "Door kennis te delen en samen te werken met publieke en private partners kunnen we financieel misbruik bij ouderen beter herkennen, signaleren en stoppen".

Heerlen gaat integraal samenwerken om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan

19-03-2022 - Gemeente Heerlen sluit aan bij het samenwerkingsconvenant Zuid-Limburg: ‘Lokale alliantie financieel veilig ouder worden’. Dit is een bijzonder samenwerkingsverband waar onder andere zorginstellingen, huisartsen, banken, politie, overheidsinstanties en advocatenkantoren met elkaar in verbinding staan. Hierdoor is het mogelijk een gezamenlijke aanpak tot stand te brengen. Hierbij zetten we in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen.