Rotterdamse campagne tegen ouderenmishandeling: Verborgen Leed

30-05-2022

Schelden, duwen, slaan, uitbuiten, vernederen en verwaarlozen. Ouderenmishandeling komt helaas ook veel in Rotterdam voor. Om hier meer aandacht voor te vragen is er een nieuwe campagne: Verborgen Leed.

Afhankelijk van alerte omgeving

‘Door overbelaste mantelzorgers en verslavingsproblematiek zien wij het de afgelopen jaren steeds meer’, zegt Elly van Ooijen van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Nog steeds vinden veel ouderen het moeilijk om erover te praten, of te melden bij bijvoorbeeld Veilig Thuis. Van Ooijen snapt dat wel: ‘Als ouder ben je natuurlijk de laatste die je eigen kind gaat aangeven. Het aantal ouderen die zelf naar Veilig Thuis belt is daarom op één hand te tellen. Het zijn veelal mensen van organisaties, zoals de politie, het ziekenhuis of de thuiszorg die de melding doen.’ Kwetsbare ouderen zijn dus afhankelijk van een alerte omgeving.

Topje van de ijsberg

De meldingen zijn het topje van de ijsberg, stelt Van Ooijen. ‘Veel leed blijft verborgen, omdat het niet wordt gemeld of omdat het niet als ouderenmishandeling wordt gezien.’ Ongeveer 1 op de 20 ouderen in Rotterdam krijgt hiermee te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële uitbuiting, lichamelijke- of psychische mishandeling, treiteren, schelden en verwaarlozing. ‘Ook seksueel misbruik komt voor, maar dat zien wij nog heel weinig terug in de meldingen.’

De afgelopen jaren ziet Van Ooijen met haar collega’s dat verslavingen, met name alcohol, toenemen als onderdeel van het probleem. Een verslaving kan bijvoorbeeld een reden zijn om een oudere financieel uit te buiten. Het kan ook zijn dat de oudere alcoholverslaafd is. Dat kan dan weer leiden tot frustratie bij de mantelzorgers. Of relatieproblemen, met mishandeling als gevolg.

Ruzie in de familie

Het blijft nodig om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen, vindt Van Ooijen. ‘Bij beginnende dementie kunnen ouderen lelijk doen of onterecht achterdochtig worden. Het ene familielid wordt bijvoorbeeld onterecht beschuldigd van het stelen van geld en het andere familielid gaat daarin mee. Zo ontstaan de grootste ruzies tussen familieleden. Niet iedereen heeft in de gaten dat ouder worden ook gepaard kan gaan met mentale achteruitgang.’

Meer informatie