STAPPENPLAN VOOR VRIJWILLIGERS

Stappenplan per scenario

Elk scenario kent verschillende stappen die moeten worden gevolgd:

Stappenplan scenario 1: geen mishandeling

Scenario 1: In samenspraak met het vermoedelijke slachtoffer stellen de gesprekspartners vast dat er géén mishandeling heeft plaatsgehad

 • Alle tot nu toe betrokkenen laten de zaak weer los, maar blijven alert op signalen in de toekomst.
 • Blijf gewoon in contact met de oudere in kwestie.

Stappenplan scenario 2: twijfel blijft bestaan

Scenario 2: Na het gesprek met het vermoedelijke slachtoffer, blijft de twijfel bestaan.

 • Overleg met elkaar en met de verantwoordelijke professionals of doorverwijzing naar hulpverleners nodig zou kunnen zijn.
 • Ga door met observeren. Bespreek wat u ziet en hoort regelmatig in het team van vrijwilliger, vrijwilligerscoördinator en/of maatschappelijk werker/aandachtsfunctionaris en verantwoordelijke (andere) professionals.
 • Bel desgewenst met het advies- en meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Stappenplan scenario 3: wel mishandeling, maar slachtoffer wil geen hulp

Scenario 3: Er is sprake van mishandeling, maar het slachtoffer wil geen hulp. Dan kan hulpverlening of melding toch nodig zijn.
De volgende stappen zijn noodzakelijk:

 • Blijf contact houden met het slachtoffer.
 • Overleg met elkaar (vrijwilliger en vrijwilligerscoördinator, en (andere) professionals als maatschappelijk werker/aandachtsfunctionaris) of er een vangnet of contactpersoon kan worden geregeld voor het slachtoffer.
 • Overleg met elkaar of de mishandeling van dien aard is dat de professionals toch een melding moeten doen. Raadpleeg zo nodig het advies- en meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).
 • Laat de professionals besluiten wie er verder in de organisatie op de hoogte gebracht moeten worden.
 • Laat de professionals de eventuele melding doen.

Stappenplan scenario 4: mishandeling en betrokkenen willen hulp

Scenario 4: Er is sprake van mishandeling en het slachtoffer (en de pleger) wil(len) hulp.

 • Blijf contact houden met het slachtoffer.
 • Overleg met elkaar (vrijwilliger en vrijwilligerscoördinator; en professionals als aandachtsfunctionaris en maatschappelijk werker) en met slachtoffer (en pleger) wie als contactpersoon kan worden aangesteld.
 • Laat de professionals besluiten wie er verder in de organisatie op de hoogte gebracht moeten worden.
 • Laat de professionals hulp inschakelen.
 • Overleg met elkaar of de mishandeling van dien aard is dat de professionals een melding moeten doen. Raadpleeg zo nodig het advies- en meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). Laat de professionals de melding doen.
 • Laat de professionals de melding doen.
 • Blijf als vrijwilliger de situatie indien mogelijk op afstand volgen, blijf alert.